Zarząd Okręgowy

 

Skład Zarządu Okręgowego NSZZF i PW we Wrocławiu

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        

Skład Okręgowej Komisji Rewizyjnej