Szkolenie związkowe.

Posted on: 8 Listopad 2017 - By: darek

W dniu 16 listopada 2017 roku w OKW Krucze Skały w Karpaczu odbędzie się szkolenie pt. "Zasady funkcjonowania Komisji Rewizyjnych oraz gospodarki finansowej Związku".

Celem szkolenia jest przekazanie oraz usystematyzowanie wiedzy z następujących dziedzin:

-zwoływanie zjazdu, konferencji i zebrania oraz obowiązki komisji rewizyjnej w tym zakresie

-uwarunkowania statutowe komisji rewizyjnych -praktyka prowadzenia kontroli przez komisje rewizyjne

– podstawy wydatkowania środków finansowych Związku w oparciu o Statut,

– przychody, rozchody i dokumentowanie środków finansowych w zarządach okręgowych i terenowych,

– kwoty wolne od opodatkowania,

– majątek Związku,

– sporządzanie uchwał, będących podstawą wydatkowania środków finansowych,

– rozliczanie i składanie zeznań do właściwych instytucji.

 

 

                                                   

Sponsor strategiczny