XXI Ogólnopolska Pielgrzymka Służby Więziennej na Jasną Górę

Posted on: 20 Październik 2017 - By: darek

14 października 2017 r. odbyła się XXI Ogólnopolska Pielgrzymka Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej oraz ich Rodzin na Jasną Górę. W uroczystości brali udział: Dyrektor Generalny  Służby Więziennej gen. Jacek  Kitliński wraz z Zastępcą płk. Grzegorzem Fedorowiczem, Przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Kol. Czesław Tuła wraz z wiceprzewodniczącymi i przewodniczącymi Zarządów Okręgowych, dyrektorzy okręgowi, komendanci ośrodków szkolenia, dyrektorzy biur Centralnego Zarządu Służby Więziennej, dyrektorzy jednostek, funkcjonariusze, pracownicy cywilni, emeryci i renciści oraz ich rodziny.

foto1